Verze z 23. 9. 2019, 11:49, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BALÁŠ Emanuel 13.7.1914-6.2.1966

Z Personal
Emanuel BALÁŠ
Narození 13.7.1914
Místo narození Křivé u Valašského Meziříčí
Úmrtí 6.2.1966
Místo úmrtí Praha
Povolání 54- Etnograf
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 189

BALÁŠ, Emanuel, * 13. 7. 1914 Křivé u Valašského Meziříčí, † 6. 2. 1966 Praha, etnograf

Bratr Miloslava B. (1907–1983). Studoval na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a v Novém Jičíně, 1936–39 matematiku, fyziku, filozofii přírodních věd, 1945–47 filozofii, národopis a religionistiku na UK v Praze. Za okupace pracoval od 1940 jako pomocný úředník okresního úřadu ve Valašském Meziříčí, od 1943 učil na odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Po 1947 byl zaměstnán v národopisném oddělení Státního fotoměřického ústavu v Praze a po jeho včlenění do Státního památkového úřadu vedl samostatný referát pro otázky ochrany památek lidové architektury. 1953 nastoupil do tehdejšího Kabinetu pro národopis ČSAV, od roku 1954 Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze. Hlavním předmětem B. badatelského zájmu byla ochrana lidových staveb, otázka výskytu a rozšíření polygonálních stodol, hrázděné stavby a patrové domy s podvážkou ve středních Čechách a vývoj lidového stavitelství na Voticku. Výsledky bádání B. publikoval v četných studiích a článcích na stránkách časopisu Český lid, Československá etnografie a Zprávy památkové péče. Články vztahující se k valašskému regionu a týkající se např. pověrečného lékařství a zvěrolékařství, valašských pověstí z Bystřicka, lidového řezbáře J. Randýska z Hrubé Lhoty a původu moravských Valachů uveřejňovaly také Národopisný věstník českoslovanský a regionální periodikum Dolina Urgatina. B. participoval na mapě památek lidové architektury v Atlasu československých dějin a rozsáhlou statí o sídelních formách a bydlení přispěl do svazku o lidové kultuře v Československé vlastivědě.

L: J. Orel a M. B., in: Valašsko 10, 1966, s. 107n.; M. B., in: Kulturní místopis Novojičínska, 1967, s. 148n.; V. Frolec – J. Vařeka, Lidová architektura, 1983, s. 15; Z. Mišurec, PhDr. E. B. (Život a dílo), 1970 (s úplnou bibliografií).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Richard Jeřábek