BALÁŠ Miloslav 22.10.1907-31.10.1983: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 6: Řádka 6:
 
| datum úmrtí = 31.10.1983
 
| datum úmrtí = 31.10.1983
 
| místo úmrtí = Nový Jičín
 
| místo úmrtí = Nový Jičín
| povolání = 64- Překladatel
+
| povolání = 64- Překladatel<br />63- Spisovatel
63- Spisovatel
+
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 190
 
}}
 
}}
  

Aktuální verze z 23. 9. 2019, 11:51

Miloslav BALÁŠ
Narození 22.10.1907
Místo narození Křivé – Podlesí u Valašského Meziříčí
Úmrtí 31.10.1983
Místo úmrtí Nový Jičín
Povolání 64- Překladatel
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 190

BALÁŠ, Miloslav (též Miloš), * 22. 10. 1907 Křivé – Podlesí u Valašského Meziříčí, † 31. 10. 1983 Nový Jičín, spisovatel, překladatel, právník, vlastivědný pracovník

Bratr Emanuela B. (1914–1966). Studoval ve 20. letech na gymnáziích ve Valašském Meziříčí a v Holešově. 1930 si zapsal orientalistiku u prof. Jana Rypky na Filozofické fakultě UK v Praze a od 1934 studoval souběžně na Pedagogické fakultě UK v Praze. Publikovat začal koncem 20. let v regionálním tisku. V Praze ho zájem o literaturu a umění přivedl do styku s mnoha umělci, především spisovateli, výtvarníky a hudebními skladateli. 1933–36 opakovaně navštívil Balkán a Turecko, od 50. let pak podnikal cesty po evropských zemích a po Egyptě. Před válkou pracoval jako úředník okresního úřadu, za okupace byl zaměstnán v muzeu ve Valašském Meziříčí, kde za pomoci svých spolupracovníků L. Killingera a R. Jeřábka st. shromáždil a připravil k vydání na sto protektorátních anekdot. Po osvobození odešel do Nového Jičína, kde až do důchodu pracoval jako právník na okresním národním výboru. B. literární tvorba je charakteristická stylisticky vytříbeným básnickým výrazem, tematicky zaměřená k české historii nebo k orientálnímu a antickému prostředí. Své orientalistické vzdělání uplatnil v rozmanitých překladech z arabštiny, perštiny, turečtiny aj. Překládal i z francouzštiny. Vedle literární činnosti se intenzivně věnoval vlastivědné a folkloristické práci zaměřené na region Valašska a Novojičínska. V několika publikacích se podrobně zabýval topografií, zejména Beskyd a jejich předhůří. Regionální zaměření mají i některé B. beletrie.

D: knižně beletrie: Stínohry ze tmy, 1936; Hlas a mlčení, 1944; Válečná ironie Čechů (anekdoty) 1945; Vějíř nocí 1946; Cestovní knížka, 1960; Vodě neunikneš, 1967; Zlatý věk, 1969; Kouzelný kvítek. Vyprávěnky z Valašska, 1979; Osamělý vůz na východní trase, 1984; Čarovné housle, 1987. Pře klady: Abú’l-Fadl Badí az-Zamání al Hamadání, Beseda mosúlská, 1943; G. Apollinaire, Kaligramy 1948 (s K. Balášem). Ostatní práce: Topografie Nového Jičína v 16. a 17. století, 1960; Kulturní místopis Novojičínska, 1967; Město na křižovatce (průvodce po Novém Jičíně), 1968; Z minulosti tiskařské výroby ve Valašském Meziříčí, 1972. Sborník výstavy salašnictví v Novém Hrozenkově, 1936; Od Beskyd do Poodří 1–3. Vlastivědný průvodce po Novojičínsku, 1965–1966; Vánoční pastýřské hry, 1944 (bibliofilie, zápis valašské lidové hry pořízený 1942 v Křivém).

L: B. Slavík, Písemnictví na moravském Valašsku, 1947, s. 400n.; LČL 1, s. 119n. (s bibliografií); E. Doupalová, Slovník sběratelů, vydavatelů a zpracovatelů moravských lidových pověstí, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas paedagogica, Philologica 4, 1987, s. 122; Slezsko 2, s. 13n.; Z galerie významných rodáků a občanů města. Kulturní zpravodaj města Valašské Meziříčí 1970, č. 10.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Richard Jeřábek