BALCAROVÁ Milena 24.10.1905-4.3.1945

Z Personal
Milena BALCAROVÁ
Narození 24.10.1905
Místo narození Praha
Úmrtí 4.3.1945
Místo úmrtí Ravensbrück (Německo)
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 196

BALCAROVÁ, Milena (provd. Fischerová), * 24. 10. 1905 Praha, † 4. 3. 1945 Ravensbrück (Německo), herečka, spisovatelka, dramatička, prozaička

Reálné gymnázium vystudovala v Praze, kde 1924 maturovala na obchodní akademii. Od herecké dráhy, jíž se chtěla věnovat, ji 1927 odvedl sňatek s filozofem docentem Josefem Fischerem (1891–1945) a následně péče o rodinu a děti. Až později, jako žačka Anny Iblové, členky Vinohradského divadla, začala ochotnicky hrát v divadle Akropolis na Žižkově. 1936–39 tam získala i profesionální angažmá. Pohostinsky působila současně na vinohradské scéně Městských divadel pražských a za vedení Jiřího Frejky několik divadelních sezon i v avantgardním Divadle Na Slupi. Záhy se však prosadila jako autorka divadelních komedií. Především dvě její hry z řady dobově módních veseloher, časová komedie o generačních problémech a uplatnění žen ve veřejných věcech Babička nekandiduje (1937) a veselohra ze sportovního prostředí Olympijský vítěz (1940), slavily pro svou situační a slovní komiku úspěch v Komorním divadle. 1939 se pod politickým tlakem nastupujícího fašismu dala B. na naléhání svého manžela, který byl českožidovského původu, pro ochranu svých dětí rozvést. Za války pracovala jako hlasatelka a recitátorka Československého rozhlasu v Praze, 1940 působila jako lektorka jeho literárního oddělení. V Československém rozhlase uvedla několik svých her a literárních pásem (Obě, Pohádka o zlatém prameni, Vdova po živém, Jediná, Psí historie). Časopisecky publikovala povídky. Vydání svého jediného románu Můj bratr Giulio (1945), autobiograficky ztvárňujícího svízelnou dráhu vedoucí k herectví, se již nedočkala. B. byla 1941 zatčena pro přípravu velezrady, jíž se účastnila spolu se svým bývalým manželem v ilegální činnosti skupiny PVVZ, a 1942 odvezena do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Tam na samém konci války zahynula v plynové komoře. Josef Fischer byl popraven nacisty v Neubrandenburgu 19. 2. 1945, necelých čtrnáct dní před smrtí B.

Z B. dětí se dcera Soňa přivdala do rodiny spisovatele Karla Nového, když se stala manželkou jeho syna Jana.

D: LČL 1, s. 125.

L: F. Hais, in: Městská divadla pražská za okupace; sb. Theater-Divadlo (1965); J. Kunc, Kdy zemřeli? 1937–1962, 1962, s. 10; O. Štorch-Marien, Ohňostroj, 1969, s. 236; nekrology: Svobodné noviny 5. 7. 1945, s. 3; Lidová demokracie 5. 7. 1945, s. 2; Svobodné slovo 5. 3. 1946, s. 2; Divadlo 31, 1945, s. 94; J. Kunc, Slovník českých spisovatelů beletristů, 1957, s. 18; týž Česká literární bibliografie, 1, 1963, s. 21; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 545; LČL 1, s. 125 (kde další literatura).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marcella Husová