Verze z 23. 9. 2019, 11:56, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BALCAR Jan 27.3.1832-25.11.1888

Z Personal
Jan BALCAR
Narození 27.3.1832
Místo narození Horní Radechová u Náchoda
Úmrtí 25.11.1888
Místo úmrtí Bystré u Nového Města nad Metují
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 193

BALCAR, Jan, * 27. 3. 1832 Horní Radechová u Náchoda, † 25. 11. 1888 Bystré u Nového Města nad Metují, písmák, kazatel, zakladatel Svobodné evangelické církve české

Pocházel z římskokatolické tkalcovské rodiny. Vyučil se zedníkem. Od mládí se horlivě zabýval samostudiem a výkladem bible a jiné náboženské literatury. Vlivem styků s protestanty v sousedním Prusku se rozešel s katolickou církví a 1855 se stal evangelíkem reformovaného vyznání ve sboru v Klášteře nad Dědinou. Do sboru přivedl dalších třicet konvertitů. To mu vyneslo soudní postih a krátké uvěznění. Záhy byl zklamán povrchností církevního života, což se snažil v 60. letech napravovat evangelizační činností i příspěvky do časopisu Hlasy ze Sionu. 1868 vystoupil s dalšími asi 40 stoupenci z evangelické helvetské církve a se zahraniční pomocí ustavil vlastní sbor, který formálně přistoupil k Všeobecné církvi v Anglii, Skotsku a Americe. B. se 1870 podrobil v Nizozemí synodiální zkoušce a byl ordinován kazatelem. Sbor sídlil nejprve ve Rzech u Nového Hrádku, od 1876 v Bystrém u Nového Města nad Metují. Tam, hlavně za podpory ze zahraničí, postavil na zakoupeném pozemku vlastní modlitebnu (zvanou balcarovna), kde jako kazatel působil až do své smrti. V dubnu 1884 prohlásil sbor za Svobodnou evangelickou církev českou. V době svého největšího rozkvětu měla asi 200 přívrženců, rozptýlených v Orlických horách a části východních Čech. V církevním a osobním životě byl B. stoupencem přísných morálních zásad v podstatě v duchu kalvinismu. Přestože jeho církev nebyla státem uznána, hlásil se k principům občanské loajality. Po B. smrti splynul jeho sbor se Svobodnou církví reformovanou.

L: OSN 3, s. 146n.; BOS 2, s. 876; MSN 1, s. 364; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, 1994, s. 51.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jan Novotný