Verze z 23. 9. 2019, 15:48, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BAMMER Johannes 31.5.1888-17.3.1988

Z Personal
Johannes BAMMER
Narození 31.5.1888
Místo narození Mikulov
Úmrtí 17.3.1988
Místo úmrtí Bonn (Německo)
Povolání 77- Hudební skladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 209

BAMMER, Johannes, * 31. 5. 1888 Mikulov, † 17. 3. 1988 Bonn (Německo), hudební skladatel

Vystudoval gymnázium v Mikulově, kde získal také základní hudební vzdělání. 1903–07 žil v Litoměřicích, 1908–13 studoval práva na německé univerzitě v Praze. Do 1920 působil v soudnictví, v období 1920–45 jako syndikus průmyslových svazů v oboru textilu, skla, kůže a oceli. Po odsunu 1945 žil v Löbau (Sasko), od 1949 v několika městech Západního Německa. Po celý život se vedle občanského povolání intenzivně věnoval hudbě. Jeho učiteli byli Johannes Reichert v Teplicích, Josef Gustav Mraczek v Dráždanech, 1929–37 studoval korespondenčně u vídeňského skladatele Hanse Gála, 1931 pokračoval v Praze u Aloise Háby, od 1932 u Vítězslava Nováka. Studiem u soudobých skladatelů obohatil svůj lyrický výraz novými kompozičními prvky. Nejvýznamnější součástí jeho tvorby jsou písňové cykly, které provedli známí pěvci. Před druhou světovou válkou patřil k často hraným rozhlasovým autorům. Napsal 23 svazků písní (texty: J. Eichendorf, R. M. Rilke, R. Dehmel, H. Heine, M. Kolbenheyer, A. S. Puškin, M. J. Lermontov), dále zkomponoval sbory, duchovní hudbu, 14 svazků klavírních a 21 svazků komorních skladeb.

L: Pazdírek, s. 34; Vl. Helfert – E. Steinhard, Die Musik in der Tschechoslowakischen Republik, 1938 (se soupisem díla do 1938, viz rejstřík); H. Simbriger, Komponist B. – 85 Jahre, in: Sudetenland 15, 1973, sv. 3; W. Hader, J. B. (1888–1988), 1989 (se soupisem díla a literatury); týž, in: LDM, s. 134n. (se soupisem díla).

Jitka Ludvová