BARČÁK Andrej 19.1.1920-23.7.1984

Z Personal
Andrej BARČÁK
Narození 19.1.1920
Místo narození Mlynky u Spišské Nové Vsi (Slovensko)
Úmrtí 23.7.1984
Místo úmrtí Praha
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 216

BARČÁK, Andrej, * 19. 1. 1920 Mlynky u Spišské Nové Vsi (Slovensko), † 23. 7. 1984 Praha, báňský odborník, politik, státník

Narodil se v početné rodině báňského úředníka. Studoval na reálném gymnáziu v Rožňavě, kde 1938 maturoval. 1938–42 navštěvoval vysokou báňskou školu v maďarské Šoproni, 1948 získal titul inženýra i na Vysoké škole báňské v Ostravě. Od 1943 pracoval jako důlní inženýr v Sedmihradsku. 1947 se vrátil do Československa, uplatnil se v několika slovenských rudných dolech, naposled působil 1951–55 jako hlavní inženýr Spišských železnorudných dolů. 1955 přešel do Prahy na ministerstvo hutního průmyslu, kde měl na starosti rudné doly, 1957–63 byl náměstkem ministra. 1963–69 zastával funkci podnikového ředitele Slovenských magnezitových závodů. Politickou kariéru začal budovat v souvislosti s federativní přestavbou republiky v letech tzv. normalizace. 1970 byl jmenován ministrem zahraničního obchodu a tuto funkci zastával do 1981. 1971–81 se stal poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR. Usiloval o posílení ekonomické kooperace v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci a rozšíření obchodních styků s rozvojovými zeměmi, zvláště s Egyptem. Zařadil se tak do úzké skupiny významných komunistických hospodářských pracovníků a politiků, která v rámci tehdejšího tzv. plánovaného hospodářství řídila v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století ekonomiku Československa. Po odchodu z funkce ministra byl jmenován velvyslancem v Maďarsku (1981–83).

L: nekrology: Pravda (slovenská) 65, 1. 8. 1984; Robotnícke noviny 39, 1. 8. 1984; ES 1, s. 142; BLS 1, s. 226n.

P: Archiv Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice, Martin (kde uloženy biografické dokumenty).

Vlastislav Lacina