Verze z 23. 9. 2019, 16:08, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARNES John 1701/1702-1732

Z Personal
John BARNES
Narození 1701/1702
Místo narození asi Londýn (Anglie)
Úmrtí počátek září 1732 (2. nebo 5. 9. pohřeb)
Místo úmrtí Krásná Lípa
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 219

BARNES, John, * 1701/1702 asi Londýn (Anglie), † počátek září 1732 (2. nebo 5. 9. pohřeb) Krásná Lípa, manufakturní podnikatel

V březnu 1732 uzavřel B. v Londýně s tehdejším rakouským velvyslancem v Anglii Filipem Josefem hrabětem Kinským smlouvu o zřízení moderní manufaktury na jeho panství v Krásné Lípě při silnici na Lipsko. 1731 získal tržní právo na obchod s přízí a plátnem. Potřebné zařízení a nářadí zakoupil B. v Anglii na jaře 1732, a krátce nato, již jako zaměstnanec hraběte Kinského, odjel do Krásné Lípy. Za několik měsíců uvedl do provozu přádelnu, tkalcovnu lnu a vlny a bělidlo. Vzápětí patrně vážně onemocněl a zemřel. B. byl pochován v kostele v Krásné Lípě. Přes počáteční vysoké zřizovací náklady a ztrátovost provozu se B. zřízené výrobny v následujících desetiletích dále rozvíjely jako textilní manufaktury.

L: BL 1, s. 49; R. Lahmer, Gedenkbuch der Stadt Schönlinde, 1900, s. 125n.; F. A. Mussik, Der Markt Schönlinde und dessen eingepfante Ortschaften…, 1820, s. 63n. a 77n.

Jitka Lněničková