BARTELMUS Robert Karl Eduard 13.6.1845-26.3.1919

Z Personal
Robert Karl Eduard BARTELMUS
Narození 13.6.1845
Místo narození Nový Jáchymov u Berouna
Úmrtí 26.3.1919
Místo úmrtí Praha
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 229

BARTELMUS, Robert Karl Eduard, * 13. 6. 1845 Nový Jáchymov u Berouna, † 26. 3. 1919 Praha, průmyslový podnikatel v oboru elektrotechniky

Syn Eduarda B. (1805–1877), výrobce smaltovaného zboží. Základní vzdělání získal mj. od Miroslava Tyrše, který působil v rodině jako vychovatel 1858–60. Absolvoval pražskou polytechniku, obor strojírenství (1865) a praxi získal ve strojírenských firmách Breitfeld a Evans v Praze, Rheinische Eisenbahngesellschaft v Kolíně nad Rýnem, Degosse et Comp. a Bable v Paříži (1869–71). Od 1871 působil v rodinné plzeňské smaltovně, kde navrhl tři typy jednoúčelových smaltovacích strojů. 1872 se oženil s Marií Fričovou (1840–1923), sestrou českého vlastence Josefa Václava Friče, odstěhoval se do Prahy a začal pracovat v První českomoravské továrně na stroje v Libni v oddělení výroby cukrovarnických strojů. Od 1880 působil u firmy Märky, Bromowsky et Schulz nejprve v Kuklenách u Hradce Králové a později v Praze. 1887 založil v Brně elektrotechnickou továrnu Robert Bartelmus a spol.; jeho společníkem se stal fyzik a elektrotechnik Štěpán Doubrava, jehož obloukovky (později Doubravo-Donátovy obloukovky) a dynamoelektrické stroje získaly firmě mezinárodní uznání. Od 1893 vyráběli kompletní zařízení pro malé elektrárny. Do firmy vstoupil ještě strojní inženýr Josef Donát. Tito tři společníci se stali zakladateli našeho elektrotechnického průmyslu. Na přelomu století zaměstnávali asi 200 dělníků. 1903 byla továrna přejmenována na Bartelmus – Donát a spol., 1911 Josef Donát vedení podniku převzal. B. se v Praze i Brně významně účastnil veřejného i společenského života. Věnoval se práci v Sokole, v Brně byl jeho spoluzakladatelem, podporoval české školství, zejména dívčí (např. moravskou Vesnu), působil ve Spolku českých inženýrů.

L: Heller, 4/1890, s. 6; Český průmysl elektrotechnický, in: Kvas 28/1900, s. 432n.; Zemřel inž. R. B., in: Elektrotechnický obzor 1919, s. 104; J. Truneček, Vzpomínky na rodinu Bartelmusovu, in: Sokol 1927, č. 11; V. Bárta, Bartelmusové, in: Minulostí Západočeského kraje 7, 1970, s. 87n.; BL 1, s. 50; Tomeš 1, s. 47; Myška, 30n.; J. Geršlová – M. Sekanina, Lexikon našich hospodářských dějin, 2003, s. 38n.

P: SOA Praha, matrika narozených římskokatolická fara Nižbor, inv. č. 13.

Karel Černý, Jitka Lněničková