Verze z 25. 9. 2019, 18:48, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTOŇ z Dobenína Josef 28.12.1838-12.12.1920

Z Personal
Josef BARTOŇ z Dobenína
Narození 28.12.1838
Místo narození Žďárky u Náchoda
Úmrtí 12.12.1920
Místo úmrtí Náchod
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
3- Chemik nebo alchymista
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 235-236

BARTOŇ z Dobenína, Josef, * 28. 12. 1838 Žďárky u Náchoda, † 12. 12. 1920 Náchod, průmyslový podnikatel v textilnictví

Syn Josefa B. (1803–1849), zakladatele podnikatelského rodu Bartoňů. Otec Ladislava (1858–1939), Josefa Bohumila (1862–1951), Cyrila Adolfa (1863–1953) a Arnošta (1869 až 1906). Barvířem se vyučil 1852–54 ve Vernéřovicích u mistra Jana Exnera. Po návratu z asi ročního vandrování na Moravě, po Rakousku, Uhrách a Haliči se 1856 oženil a po vyřízení dědických záležitostí začal ve Vysoké Srbské podnikat. Provozoval zpočátku bělení, potom přešel k barvení, ale ani jedna živnost příliš neprosperovala. Po požáru bělidlo 1866 prodal a 1867 se odstěhoval do Náchoda, kde se s manželkou a odrostlejšími dětmi, později se dvěma tovaryši a stejným počtem učňů, pustil do barvení lněných a bavlněných pláten a šátků. Tento artikl úspěšně prodával především na území Horního Rakouska, Solnohradska a Štýrska, později také v Rusku. Významným odbytištěm jeho zboží v Čechách byla Plzeň, na Moravě Brno. 1870 zřídil vytápěnou sušárnu a přešel k barvení látek z lněné a bavlněné příze, které pro jeho podnik vyráběli okolní tkalci. Na podzim 1885 zahájil strojovou výrobu v rekonstruovaném objektu na rozhraní Starého Města nad Metují a Bražce (dnes část Náchoda). Postupně se zcela specializoval na bavlněné látky. 1890 se stal jeho druhorozený syn Josef Bohumil společníkem firmy a 1894 také syn Cyril Adolf každý s třetinovým podílem. Od 1891 nesl podnik název Staroměstská mechanická tkalcovna, barevna a tiskárna Josef Bartoň a syn (od 1894 „a synové“) v Náchodě. 1902 se své třetiny vzdal ve prospěch obou synů.

Kromě budování rodinného podniku se podílel velmi aktivně na veřejném životě. Od 1873 byl členem obecního zastupitelstva, od 1884 městské rady, 1899–1905 starostou města Náchoda a 1906–10 starostou samosprávného náchodského okresu. Byl také významným mecenášem. 1908 jej císař povýšil do rytířského stavu, od 1912 dědičného, s predikátem „von Dobenin“.

L: OSN 28, s. 1142; OSND 1/1, s. 462; J. Kejzlar a kol., Dějiny textilní výroby v České Skalici, in: Sborník studií, 1987, s. 199n.; Chemické listy 15, 1921, s. 16n.; Nové Město nad Metují a jeho kraj, 1939; ČBS, s. 26; Tomeš 1, s. 49; Myška, 32n. (kde další literatura); J. Geršlová – M. Sekanina, Lexikon našich hospodářských dějin, 2003, s. 39n.

P: Rodinný archiv, SOA Zámrsk; Kronika rodu Bartoňů… (zprac. Dr. Jaroslav Novák), b. d.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Černý, Jana Brabencová