Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARTOŠ_Alfréd_23.9.1916-22.6.1942)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTOŠ Alfréd 23.9.1916-21.6.1942

Z Personal
Alfréd BARTOŠ
Narození 23.9.1916
Úmrtí 22.6.1942
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Alfréd BARTOŠ