BARTOŠ Emanuel 2.4.1902-22.3.1966: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 12: Řádka 12:
 
}}
 
}}
  
BARTOŠ, Emanuel, * 2. 4. 1902 Maglajana (Bosna a Hercegovina), † 22. 3. 1966 Praha, přírodovědec, zoolog, pedagog
+
'''BARTOŠ, Emanuel,''' * 2. 4. 1902 Maglajana (Bosna a Hercegovina), † 22. 3. 1966 Praha, přírodovědec, zoolog, pedagog
  
 
Narodil se jako syn poštovního zaměstnance v Bosně. Rodina
 
Narodil se jako syn poštovního zaměstnance v Bosně. Rodina

Verze z 12. 4. 2016, 10:20

Emanuel BARTOŠ
Narození 2.4.1902
Místo narození Maglajana (Bosna a Hercegovina)
Úmrtí 22.3.1966
Místo úmrtí Praha
Povolání

7- Zoolog

61- Pedagog

BARTOŠ, Emanuel, * 2. 4. 1902 Maglajana (Bosna a Hercegovina), † 22. 3. 1966 Praha, přírodovědec, zoolog, pedagog

Narodil se jako syn poštovního zaměstnance v Bosně. Rodina se brzy přestěhovala do Čech. Obecnou školu navštěvoval v Březových Horách a v Praze, kde 1922 absolvoval reálku, pak studoval na Přírodovědecké fakultě UK obory přírodopis a zeměpis a získal doktorát přírodních věd. V době hospodářské krize odešel na Slovensko, kde vyučoval jako profesor na gymnáziích (Spišská Nová Ves, Bratislava, Prešov, Nové Mesto nad Váhom, Dolný Kubín). 1939 se vrátil do Čech. Učil zprvu v Příbrami a později v Praze. Časté střídání působišť umožnilo B. důkladně poznat faunu různých končin vlasti. 1945 začal přednášet na Pedagogické fakultě UK v Praze. 1947 se habilitoval na Přírodovědecké fakultě UK pro obor systematická zoologie. 1952 byl jmenován profesorem, pověřen vedením katedry systematické zoologie a zvolen děkanem fakulty. Stal se uznávaným pedagogem. Napsal středoškolskou učebnici zoologie a vysokoškolská skripta Soustavná zoologie I, II. Působil v zoologické komisi ČSAV a jako člen dozorčí rady pro vydávání knižní edice Fauna ČSR. Hlavním B. studijním oborem byla zoologie, pozornost věnoval taxonomii a ekologii méně známých skupin bezobratlých, především mikroskopické mechové fauně, kterou sledoval od dob vysokoškolských studií a v jejímž výzkumu dosáhl výrazných úspěchů. Nejvýznamnější byly B. průkopnické práce o společenstvech mechových krytenek (Testacea) a ekologické závěry o jejich výskytu. Do jím sledovaných skupin bezobratlých živočichů rovněž patřili kořenonožci (Rhizopoda), břichobrvky (Gastrotricha), vířníci (Rotatoria), želvušky (Tardigrada), sekáči (Opilionidea) a pavouci (Araneidea). Z hmyzu se věnoval studiu řádů srpic (Mecoptera), střechatek (Megaloptera), dlouhošíjek (Raphidioptera) a síťokřídlých (Neuroptera). Vědecké poznatky publikoval od 1932, jeho práce byly dobře známy i v zahraničí. Za svoji celoživotní činnost získal vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.

D: Kořenonožci našich mechů I–VI, 1936–40; Rozbor drobnohledné fauny českých mechů, 1946; Drobnohledná fauna slovenských mechov, 1949; Mikroskopická zvířena šumavských mechů 1, 1949; Zvířena beskydských aerophytických mechů, 1952; Vířníci – Rotatoria, Fauna ČSR, 1959; Soustava a jména živočichů (s J. Kratochvílem), 1954; Klíč zvířeny ČSR 1, 1954 a 3, 1959; Klíč k určování hmyzích řádů, 1953; přehled B. prací do 1952, in: Zoologické a entomologické listy 1, 1952, s. 267n.; přehled prací po 1952, in: Věstník Československé společnosti zoologické 30, 1966, s. 383n.

L: R. Šrámek-Hušek, 60 let prof. Dr. E. B., in: Věstník Československé společnosti zoologické 26, 1962, s. 205; M. Kunst, Prof. Dr. E. B., DrSc., nekrolog Acta Entomologica Bohemoslovaca 64, 1967, s. 79n.; Koleška, s. 7; ČBS, s. 27; Tomeš 1, s. 50; E. Opatrný – F. Petruška, Dějiny české zoologie, 1998, s. 79n.; SBS 1, s. 158.

Zdeněk Koleška