Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARTOŠ_Otakar_0.0.1928-0.0.1995)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTOŠ Otakar 0.0.1928-0.0.1995

Z Personal
Otakar BARTOŠ
Narození 0.0.1928
Úmrtí 0.0.1995
Povolání

55- Jazykovědec

61- Pedagog


Otakar BARTOŠ

Literatura