Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARTOŠKOVÁ_Marie_18.11.1885-1950)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTOŠKOVÁ Marie 18.11.1885-1950

Z Personal
Marie BARTOŠKOVÁ
Narození 18.11.1885
Úmrtí 1950
Povolání 51- Představitel volnomyšlenkářství nebo ateismu


Marie BARTOŠKOVÁ