Verze z 25. 9. 2019, 19:04, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTOŠ Jaromír 28.3.1927-13.4.1972

Z Personal
Jaromír BARTOŠ
Narození 28.3.1927
Místo narození Písečné nad Dyjí u Jindřichova Hradce
Úmrtí 13.4.1972
Místo úmrtí Brno
Povolání 56- Filozof
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 246-247

BARTOŠ, Jaromír, * 28. 3. 1927 Písečné nad Dyjí u Jindřichova Hradce, † 13. 4. 1972 Brno, filozof, pedagog

Pocházel z rodiny podúředníka finanční stráže, volnomyšlenkáře a ateisty. Po maturitě na gymnáziu v Třebíči 1945 studoval obor filozofie a dějepis na Filozofické fakultě MU v Brně (1945–49). Potom učil (1950–54) na školách ve Výčapech, Jihlavě a v Moravských Budějovicích. 1950 obhájil doktorskou disertační práci s názvem Noetický a axiologický systém Karla Engliše. 1954 byl přijat do interní vědecké aspirantury na katedru dialektického a historického materialismu filozofické fakulty v Brně a obhájil ve Filozofickém ústavu ČSAV v Praze kandidátskou disertační práci s názvem Vývoj pojmu ‚náhoda‘ v obrysech (1960). Již 1962 se habilitoval prací Kategorie nahodilého v dějinách filosofického myšlení, 1963 byl jmenován docentem a 1968 mimořádným profesorem filozofie na katedře filozofie filozofické fakulty v Brně. Záhy nato působil jako vedoucí Kabinetu pro filozofii ČSAV v Brně (1969–72) a krátce jako samostatný vědecký pracovník Filozofického ústavu ČSAV v Praze. Svou vědeckou dráhu B. zahájil jako znalec filozofické nauky zabývající se hodnotami (axiolog) a po této etapě se zaměřil na fundamentální ontologické otázky. Témata jeho publikovaných prací spadala do několika skupin: otázky dialektiky, vztah dialektické a formální logiky, dějiny základních filozofických kategorií, analýza interpretačních schémat a modelů skrytých v pojmech myšlenkově reprodukujících pohyb a pedagogické problémy motivované historicky a aktuální potřebou výuky filozofie. V jeho díle výrazně vystupuje zájem o kategorie náhody, hmoty a příčiny, formy a obsahu, možnosti a svobody. Všechny kategorie a pojmy B. studoval a interpretoval bez poplatnosti dobovým módám a přáním, postihoval jejich složitou strukturu, historický vývoj a soudobé chápání v souvislosti s moderní vědou. B. pracoval i v akademických a ministerských komisích pro filozofii, dále jako předseda brněnské odbočky Jednoty filozofické a člen redakčních rad Filosofického časopisu a slovenského časopisu Filozofia.

D: soupis in: SČF, s. 23n.; výběr: Problémy kauzální metody a historický výklad pojmů, 1977; Ein Beitrag zur Frage des aristotelischen Erbguts in der Philosophie Hegels, in: Acta kongresu Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra, 1968; Das Problem der Inkongruenz der natürlichen Interpretationsbegriff e. Ein Versuch um philosophisch-semantische Analyse des Begriffes Zufälligkeit, in: Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, 1969.

L: Filosofický časopis 3, 1972, s. 355; Česká filozofie ve 20. století 2, 1995, s. 11; SČF, s. 23n.; Tomeš 1, s. 50.

P: Archiv MU, Brno.

Ivana Holzbachová, Gustav Novotný