BARTOLOMĚJ z Hostýna ?1320-1378/1379

Z Personal
BARTOLOMĚJ z Hostýna
Narození okolo 1320
Úmrtí mezi 23.8.1378 a 3.5.1379
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 233

BARTOLOMĚJ z Hostýna, * okolo 1320 ?, † ? mezi 23. 8. 1378 a 3. 5. 1379 Praha, lékař, církevní hodnostář

Do 1356 byl snad farářem ve Skramníkách na Českobrodsku. 1358 je doložen jako lékař a majitel domu v Řetězové ulici na Starém Městě pražském, téhož roku odkázal dům synovci. Současníci mu vytýkali, že si nedostatečně hledí svých povinností k nemocným klerikům a při katedrále. Působil také jako domácí kaplan Karla IV., jeho spolustolovník (doloženo k 18. 5. 1363) a také osobní lékař pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic (1363). Byl beneficiátem pražského kostela (beneficium přes nedostatečný věk potvrzeno papežem 19. 8. 1363), arcijáhnem boleslavským (1367–78). Čekatelství na kanovnictví v pražském kostele mu bylo uděleno 12. 7. 1371 a získal také titul magister in artibus et medicina. B. Ryba a podle něho též F. M. Bartoš, ho ztotožnil s Bartolomějem z Chlumce, autorem latinsko-českých středověkých slovníků. Tuto hypotézu odůvodněně odmítla A. Vidmanová.

B. byl pohřben ve svatovítském chrámu za oltářem Cyrila a Metoděje.

L: F. Tadra, Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských, 1897, s. 286; B. Ryba, Nové jméno mistra Klareta, in: Věstník KČSN, tř. fi los.- -hist.-filol., 1943, č. V, s. 11n.; F. M. Bartoš, Ještě jednou o mistru Klaretovi, in: Český časopis filologický 2, 1943–44, s. 143n.; A. Vidmanová, Prolegomena k latinským spisům Mistra Klareta, in: Listy filologické, 1978, s. 193n.; K. Beránek, O počátcích pražské lékařské fakulty 1348–1622, in: AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis 9, 2, 1968, s. 72; F. Šmahel, Mistři a studenti pražské lékařské fakulty do roku 1419, in: AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis 20/2, 1980, s. 51; J. Tříška, Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348–1409, 1981, s. 40.

Marie Bláhová