Verze z 26. 9. 2019, 14:26, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTUŠKA Miloslav 30.5.1898-13.1.1978

Z Personal
Miloslav BARTUŠKA
Narození 30.5.1898
Místo narození Týn nad Vltavou
Úmrtí 13.1.1978
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 257

BARTUŠKA, Miloslav, * 30. 5. 1898 Týn nad Vltavou, † 13. 1. 1978 Plzeň, strojař, pedagog

Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze. Za první světové války musel přerušit studium a narukovat na frontu, techniku dokončil až 1924. Poté nastoupil do Škodových závodů v Plzni, kde pracoval třicet šest let jako konstruktér nástrojů, od 1930 vedoucí oddělení konstrukce nástrojů, od 1938 ředitel ústřední nářaďovny a nakonec předseda technické rady Škodových závodů. V zaměstnání zastával další řídící funkce (např. vedoucí odboru technické kontroly, předseda technické rady podniku). Stal se zakládajícím členem Vědecké technické společnosti pro strojírenství a od 1956 předsedou její oblastní rady v Plzni. B. patřil k předním odborníkům ve strojírenství v oboru nástrojů, přípravků a měřidel a dále v oblastech řízení podnikové kontroly a technického rozvoje, jakosti materiálů a technologie výroby. Jeho zásluhou vznikla řada kvalitních strojírenských norem. Od 1958/59 přednášel na Vysoké škole strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni jako externí učitel katedry obráběcích strojů, 1960 byl jmenován řádným profesorem pro obor konstrukce nářadí a vedoucím katedry technologie obrábění. Dosáhl zkvalitnění výuky v oboru strojírenská technologie. 1966–70 zastával funkci děkana strojní fakulty. Byl autorem učebních textů Vybrané stati z teorie obrábění, nářadí a měření a spoluautorem skript Nauka o obrábění, Terminologie a symbolika v obrábění a četných výzkumných zpráv. B. byl oceněn státním vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu a Zlatou medailí VŠSE.

L: A. Hyna – T. Jílek – J. Slípka, Osobnosti plzeňského vysokého školství, 2002.

P: Archiv Západočeské univerzity v Plzni.

Daniel Mayer