Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARYL_Jan_20.12.1925-21.11.1977)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARYL Jan 20.12.1925-21.11.1977

Z Personal
Jan BARYL
Narození 20.12.1925
Úmrtí 21.11.1977
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848


Jan BARYL