Historie verzí stránky „BAUEROVÁ-SCHWIND Greta 4.11.1904-13.3.1944“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace