Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BAUER_Karl_27.12.1869-19.1.1939)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BAUER Karl 27.12.1869-19.1.1939

Z Personal
Karl BAUER
Narození 27.12.1869
Úmrtí 19.1.1939
Povolání 15- Lékaři


Karl BAUER