Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BEIERWECK_de_Lauro_Johann_Josef_von_23.6.1731-27.3.1813)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BEIERWECK de Lauro Johann Josef von 23.6.1731-27.3.1813

Z Personal
Johann Josef von BEIERWECK de Lauro
Narození 23.6.1731
Úmrtí 27.3.1813
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Johann Josef von BEIERWECK de Lauro