BENEŠ Ladislav 26.11.1882-3.11.1968

Z Personal
Ladislav BENEŠ
Narození 26.11.1882
Místo narození Pečky u Kolína
Úmrtí 3.11.1968
Místo úmrtí Pardubice (?)
Povolání 1- Matematik
9- Astronom nebo astrolog
13- Geodet nebo kartograf
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 394

BENEŠ, Ladislav, * 26. 11. 1882 Pečky u Kolína, † 3. 11. 1968 Pardubice (?), kartograf, geodet, astronom

Studoval na pražské technice (státní zkoušky 1903) i na univerzitě, později pokračoval ještě v Paříži, Heidelbergu, Štrasburku a od 1914 v Pulkově u Petrohradu. Tam jej zastihla první světová válka. 1916–17 sloužil u ruského generálního štábu (topografická služba), v lednu 1917 přešel do československých legií a na jaře 1918 byla jeho jednotka přes Murmansk přesunuta do Francie. Tam se na konci války stihl B. zapojit do bojů u Vouziers, při kterých byl 27. 10. 1918 zraněn yperitem. Již měsíc poté jej E. Beneš povolal jako odborníka k československé delegaci na mírové konferenci ve Versailles a ke konci roku byl převeden pod oddělení MNO, 1919 vyčleněné jako Vojenský zeměpisný ústav (VZÚ). Tam se účastnil především nivelačních měření v terénu, ale jako štábní kapitán plnil i organizační úkoly (mj. byl naším delegátem na kongresech Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální) a organizoval českou část mezinárodního stupňového měření. Vypracoval se až na přednostu astronomicko-geodetického odboru VZÚ. B. se také účastnil přípravy nového vojenského mapování v ČSR; prosazoval při tom užití běžného kuželového zobrazení (tzv. Benešova zobrazení). Byly v něm zpracovány mapy tzv. prozatímního vojenského mapování z let 1923–33 a měřítko 1:75 000 podle francouzského vzoru. Při tom se dostal do odborných sporů se svými nadřízenými (gen. K. Rausch) i ministerstvem financí (J. Křovák), pod nějž spadala tvorba civilních map. B. se svým pojetím neuspěl, a proto 1933 požádal o penzionování (ačkoliv byl považován za možného Rauschova nástupce v čele ústavu). 1. 7. 1934 odešel do výslužby jako plukovník. Na odpočinku žil v Poděbradech a od 1939 v Pardubicích, přičemž nadále udržoval kontakt s odbornou veřejností (mj. se pokusil o matematický výpočet přesného tvaru Země). Pohřben byl v rodinné hrobce v Přelouči.

D: Poznámka k asteroidickému problému tří těles, in: Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 43, 1914, s. 531n.; O vhodném zobrazení území Československé republiky, in: Sborník ČSZ 27, 1921, s. 1n.; Přesná nivelace území Velké Prahy s okolím, 1922; Měření poledníkového oblouku od Severního moře ledového k moři Středozemnímu mezi poledníky 20°–25° vých. Gr., in: Masarykova akademie práce, spisů vědeckých 59, 1936; Potenciál tíže otáčejícího se rotačního homogenního sféroidu, in: Geofyzikální sborník, 1959, s. 43n.

L: nekrolog in: Studia Geophysica et geodetica 13, 1969, s. 334 (E. Buchar); C. Beneš, Dr. L. B. – voják, geodet a astronom, in: Z dějin geodézie a kartografie 9, 1997, s. 52n. (včetně bibliografie); Plk. Dr. L. B., 120. výročí narození: sborník článků, obrazové a písemné dokumentace z historického archivu VZÚ a rodinného archivu syna Ing. Ctirada Beneše (uspořádal D. Dušátko), 2003; R. Čapek a kol., Geografická kartografie, 1992, s. 332n. (kde kapitola o Benešově zobrazení).

P: Vojenský historický archiv, Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek