Verze z 1. 10. 2019, 09:27, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BENEŠ Josef 3.9.1859-27.12.1927

Z Personal
Josef BENEŠ
Narození 3.9.1859
Místo narození Kounice u Českého Brodu
Úmrtí 27.12.1927
Místo úmrtí Praha
Povolání 1- Matematik
20- Finančník nebo pojišťovák
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 390-391

BENEŠ, Josef, * 3. 9. 1859 Kounice u Českého Brodu, † 27. 12. 1927 Praha, matematik, statistik, pedagog

Studoval 1870–73 na vyšší reálce v Praze na Starém Městě, 1873–77 pokračoval na vyšší reálce v Kutné Hoře. Od 1877 čtyři roky navštěvoval českou techniku v Praze. Současně byl i mimořádným studentem pražské filozofické fakulty, na níž 1881 absolvoval obory matematika a fyzika. 1886–88 učil na obecné škole v Dolních Dubňanech u Hodonína, 1888–90 na pokračovací průmyslové škole v Praze-Libni. 1890–1904 pracoval v Úrazové pojišťovně dělnické jako úředník a později jako matematik. 1904 se habilitoval na pražské české technice a přednášel v semestrech 1904/05, 1905/06, 1908/09, 1913/14 matematiku a politickou aritmetiku pro kandidáty učitelství na vyšších obchodních školách. Od 1907 působil jako matematik Pojistného spolku Praha a o rok později pojišťovací banky Slavia. 1907 se zároveň stal členem zkušební komise pro učitelství na vyšších obchodních školách a 1908 členem komise pro autorizaci pojistných techniků. 1926 byl jmenován profesorem na pražské technice. Věnoval se převážně pedagogické a expertní činnosti a až na několik drobných poznámek v Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky a hesel v Ottově slovníku naučném nezanechal další publikace.

L: OSN 28, s. 98; OSND 1/1, s. 542; ČVUT 1/2, s. 297, 345, 378n.; F. Balada – K. Koutský – J. Rádl, Kalendář českých matematiků, in: Matematika ve škole 3, 1952, č. 8.

P: Archiv ČVUT, osobní spis.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jaroslav Folta