Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BERGER_Ferdinand_1850-1918)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BERGER Ferdinand 1850-1918

Z Personal
Ferdinand BERGER
Narození 1850
Úmrtí 1918
Povolání 17- Veterinář


Ferdinand BERGER