BERKOVCOVÁ Anna 13.2.1881-9.7.1960

Z Personal
Anna BERKOVCOVÁ
Narození 13.2.1881
Místo narození Blovice
Úmrtí 9.7.1960
Místo úmrtí Praha
Povolání

62- Osvětový nebo veřejný činitel

63- Spisovatel

BERKOVCOVÁ, Anna, * 13. 2. 1881 Blovice, † 9. 7. 1960 Praha, zahradnice, pedagožka, odborná spisovatelka

Otec Jan B. byl železniční podúředník. B. navštěvovala dívčí gymnázium spolku Minerva, které ukončila 1901 maturitou. Pak studovala přírodní vědy na filozofické fakultě české univerzity v Praze. Státní zkoušky z přírodopisu, matematiky a fyziky složila 1906. Zdravotní obtíže ji donutily vzdát se vědecké práce a věnovat se pedagogickému povolání. Až do 1909 učila na dívčím lyceu v Chrudimi, pak přešla na dívčí lyceum, resp. I. dívčí reálku do Prahy, kde do 1917 byla profesorkou, později do 1922 zastávala funkci ředitelky. 1918–19 řídila nově založenou školu sociální péče a byla profesorkou přírodních věd na městské Vyšší dívčí škole. Odborné praxi se věnovala především jako hospitantka v Pomologickém ústavu v Praze-Troji, podnikala četné studijní cesty do zahraničí, mj. se 1920–21 zúčastnila desetiměsíčního kurzu na dívčí zahradnické škole v Philadelphii, navštívila také několikrát Německo, Nizozemí, Francii, Polsko, Anglii, Skandinávii ad. V září 1922 byla jmenována ředitelkou vznikající zahradnické školy pro dívky v Praze-Krči, o jejíž otevření 1923 se významně zasloužila. Ve školním roce 1924/25 vedla v Chrudimi nově založený pedagogický seminář pro učitelky hospodyňských škol. 1925 se stala členkou zkušební komise pro učitelky zemědělských škol. Byla činná i v dívčích a ženských organizacích. 1914 založila český dívčí skauting, 1924 stála u vzniku Skupiny organizace práce v domácnosti (pozdější Ústředí československých hospodyň). Působila rovněž v domácích i zahraničních odborných institucích. Byla členkou ČAZ, Národní společnosti zahradnické, Živeny, YWCA; v Londýně Women’s Farm and Garden Association a Royal Horticultural Society. Jako členka Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu se účastnila i politického dění.

D: Regenerace u jatrovek, 1905; Vznik a vývoj Čechovy květnice, 1911; Kam z lycea, 2. vyd., 1913; Kam ze střední školy dívčí?, 1914; Rostlinopis pro nižší třídy dívčích lyceí 1, 1913, 2, 1914; Práce v zahradě, 1923.

L: ČsB 1, nestr.; MSB 1, s. 44; J. Brabencová, České vyšší dívčí zemědělské školství v letech 1880–1924, in: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. Studie Slováckého muzea 5, 2000, s. 259n.

Jana Brabencová