Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BEROUNSKÝ_Hugo_8.4.1890)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BEROUNSKÝ Hugo 8.4.1890

Z Personal
Hugo BEROUNSKÝ
Narození 8.4.1890
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Hugo BEROUNSKÝ