BERRA Marco 24.10.1784-18.5.1853

Z Personal
Marco BERRA
Narození 24.10.1784
Místo narození Camagna Monferrato (Itálie)
Úmrtí 18.5.1853
Místo úmrtí Praha
Povolání 67- Nakladatel nebo vydavatel

BERRA, Marco, * 24. 10. 1784 Camagna Monferrato (Itálie), † 18. 5. 1853 Praha, hudební nakladatel, obchodník

Vyučil se údajně ve firmě nakladatele Artarii ve Vídni, který vydával hudebniny, mapy aj. Před 1810 přišel do Prahy, kde 1811 získal měšťanské právo a založil nakladatelství a obchod hudebninami, uměním, mapami a hudebními nástroji; 1835 otevřel také rozsáhlou půjčovnu hudebnin. 1843–44 přechodně podnikal se svým zetěm a bývalým zaměstnancem Johannem Hoffmannem, který jinak provozoval konkurenční firmu. Po B. smrti převzala podnik firma Christoph & Kuhé. B. byl nejvýznamnějším pražským hudebním nakladatelem své doby. Vydal na 1 400 titulů, vedle rozsáhlých edic taneční hudby pro klavír a klavírních výtahů populárních děl vydával významné domácí autory (V. J. Tomášek, J. N. Vitásek, R. Führer). Hojně spolupracoval s profesory pražské konzervatoře (G. B. Gordigiani, F. D. Weber) a varhanické školy (Museum für Orgelspieler) a zaměřoval se i na populární zahraniční novinky; tiskl též rytiny, mapy a atlasy. Udržoval rozsáhlé obchodní kontakty v zahraničí.

D: soupisy in: Verzeichniss der Musikalien-Leihanstalt des Marco Berra in Prag, 1847; Verlags-Verzeichniss Marco Berra Kunst- und Musikalienhändler in Prag, 1850.

L: A. Novotný, M. B. Příspěvek k dějinám uměleckého obchodu pražského, in: ČSPSČ 36, 1928, s. 69n.; J. Volf, Dějiny veřejných půjčoven knih v Čechách do r. 1848, 1931, s. 54n.; J. Dostál, M. B., prvý velkorysý nakladatel hudebnin v Praze, in: Slovanská knihověda 6, 1947, č. 1, s. 92n.; A. Novotný, Knížka o knížkách ovšem staropražských, 1955, s. 73n.; HS 1, s. 91; K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do r. 1860, 1966, s. 57; Z. Šimeček, Půjčovny knih a čtenářské společnosti v českých zemích a jejich působení do roku 1848, in: ČČH 29, 1981, č. 1, s. 63n., zvl. s. 76; I. Janáčková, Pražští vydavatelé Václava Jana Tomáška, in: Hudební věda 18, 1981, č. 2, s. 170n.; táž, M. B. Nakladatel hudebnin v obrozenské Praze, nepubl. rkp., NK Praha; Grove (2001) 3, 449n.; MGG II/2, sl. 1423n.; Český hudební slovník osob a institucí, FF MU Brno (internet)

P: Sächsisches Staatsarchiv Leipzig (obchodní korespondence).

Václav Kapsa