BEZDÍČEK Josef 10.4.1852-25.12.1925

Z Personal
Josef BEZDÍČEK
Narození 10.4.1852
Místo narození Skořenice u Chocně
Úmrtí 25.12.1925
Místo úmrtí Poděbrady
Povolání 31- Potravinář
63- Spisovatel
21- Odborník rostlinné výroby
22- Odborník živočišné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 470-471

BEZDÍČEK, Josef, * 10. 4. 1852 Skořenice u Chocně, † 25. 12. 1925 Poděbrady, zemědělský odborník, odborný spisovatel

Byl nemanželským synem Františky Novohradské a dodatečně ho legitimizoval Jan B., vrchnostenský poklasný v Růžovci. B. studoval zemědělskou školu v Libverdě (Děčíně). Pak praktikoval na Kolínsku u známého zemědělského novátora a podnikatele Františka Xavera Horského. Vstoupil do služeb Kinských. Pracoval v Chocni a 1876–1919 působil mj. na velkostatku Zlonice. Veřejně pracoval jako člen tehdejšího velvarského okresního zastupitelstva, v jehož rámci pečoval o výstavbu a zvelebování tamní silniční sítě a školství. Zasedal i ve zkušební komisi pro kandidáty učitelství na zemědělských školách a často zajížděl na studijní cesty po střední a po západní Evropě. Na Podřipsku přednášel drobným rolníkům o svých zkušenostech v zemědělském podnikání, pěstování cukrovky, vhodnějších způsobech pěstování plodin a o chovu hospodářských zvířat. B. patřil k nejlepším ekonomům v rámci české zemědělské vědy v 19. století. 1908 zřejmě přijal členství v Národohospodářském ústavu ČAVU v Praze. Podílel se na rozvoji metod ekonomického výzkumu, znalosti podvojného účetnictví a oceňování majetkové podstaty. Teoreticky propracoval zásady jednoduchého a podvojného účetnictví pro zemědělské podniky. B. se snažil podle vzoru a systému švýcarského prof. Ernsta Laura získat provozní údaje z rolnických zemědělských závodů, dokonalejší kontrolu, organizaci, kalkulaci a o maximální rentabilitu hospodaření. Vzniklé podklady měly sloužit k sestavování přehledů pro národní hospodářství, zemědělskou politiku, statistiku a ekonomiku. V červenci a v srpnu 1912 se podílel na založení Ústavu pro zemědělské účetnictví při českém odboru Zemědělské rady pro Království české v Praze (předchůdce centrálního Zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného, 1919–51). Zřízení zemské zemědělské účtárny bylo průkopnickým činem, tyto instituce v českých zemích náležely k prvním na světě. B. publikoval příspěvky v odborných časopisech a v regionálních novinách a vydával samostatné práce hlavně z oboru zemědělského účetnictví a chovu hospodářských zvířat.

D: výběr: Hospodářské účetnictví dvojité, 1877; Hospodářské účetnictví jednoduché a dvojité pro malé i velké statky, 1879 a 1888; Hospodářská účtověda. Příruční kniha pro učitele a posluchače hospodářských ústavů i samouky, 1882; Přehledné hospodářské účetnictví, 1885; Hospodářská účtověda. Část theoretická, 1888 (2. vyd.); Koňařství. Pojednání o chovu, plemenech, plemenitbě, krmení, užitku, vadách a nemocech koní … Návod ku poznání a zvelebení našeho koňstva. Příruční kniha pro chovately a milovníky koní vůbec, 1895; Ovčáctví (Chov ovcí a jich plemena). Poučení o chovu, užitku, krmení, plemenitbě …, 1895 (s J. Motykou); Hospodářská správověda. Příruční kniha pro zařizování a vedení statků, 1896; Přehledné hospodářské účetnictví jednoduché a dvojité, 1901; Einfache landwirtschaftliche Buchführung mit einem praktischen Beispiele einer Landgutsrechnung, 1903 (též česky); Doppelte landwirtschaftliche Buchführung praktisch durchgeführt als Nachtrag zu seiner einfachen landwirtschaftlichen Buchführung, 1904 (též česky).

L: MSN 1, s. 496; ISN 2, s. 286; KSN 1, s. 533; OSN 28, s. 104; OSND 1/1, s. 589; MSB 1, s. 48; F. Lom, K vzniku účetnických ústavů zemědělských, in: VČAZ 17, 1941, s. 442n.; týž, Vývoj zemědělského výzkumnictví a ekonomických nauk v zemědělství ČSSR do roku 1951, in: Zemědělská ekonomika 16 (43), 1970, s. 3n.; J. Lukl, Z počátku Zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného, in: Příspěvky k historii české a slovenské zemědělské ekonomiky, 1969, s. 74n.; J. Honcová, Vznik a význam zemědělských účetnických ústavů v českých zemích do roku 1918, in: Vědecké práce Zemědělského muzea 28, 1989–90, s. 47n.; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 31; O. Špecinger, J. B., in: Zpravodaj z Velvarska 1995, č. 12, s. 10.

P: SOA Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje, farní úřad Choceň, sign. 2102, matrika narozených s indexem narozených 1841–1870, fol. 575 (Skořenice-Vrchovina); Národní zemědělské muzeum Praha, č. 7377 P 4293.

Gustav Novotný