BLÜMEGEN Johann Christoph 8.7.1722-5.10.1802

Z Personal
Johann Christoph BLÜMEGEN
Narození 8.7.1722
Úmrtí 5.10.1802
Místo úmrtí Brno
Povolání 44- Právník
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 571

BLÜMEGEN, Johann Christoph, * 8. 7. 1722 ?, † 5. 10. 1802 Brno, státní úředník

Byl nejmladším synem vlastníka velkostatku Letovice na Moravě, mladším bratrem Heinricha Cajetana B. (1715–1788), rakouského státníka, úředníka, velkostatkáře a manufakturisty, a Hermanna Hanibala B. (1716–1774), římskokatolického kněze a biskupa. Stejně jako Heinrich Cajetan B. sloužil v úřadech státní správy na Moravě. Spolu s bratry byl 1759 povýšen za zásluhy do hraběcího stavu. 1765–70 působil jako zemský podkomoří, 1765–73 jako předseda komerčního konsesu a směnečného a merkantilního soudu v Brně, 1770 byl panovnicí jmenován zemským komořím, do 1773 pracoval jako skutečný tajný rada u gubernia a královský městský administrátor na Moravě a 1773 získal tituly skutečného prezidenta zemského gubernia, zemského hejtmana a prezidenta dvorské komise pro dědickou a nápojovou daň. Při sloučení zemské moravské a slezské správy 1782 byl odvolán císařem Josefem II. za dříve zjištěné nepořádky, nikoliv však za špatný výkon služby. Zároveň byl propuštěn z prestižní služby ve Vídni také B. nejstarší bratr Heinrich Cajetan a oběma byl odepřen i nárok na penzi. Roční penzi ve výši 2 666 zlatých B. udělil až císař Leopold II.

Dále od 1770 B. zastával funkci ředitele K. k. mährisch- -schlesiche Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn (C. k. moravsko-slezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědu a vlastivědu v Brně). Předtím 1746 zakoupil statek Mitrov u Nového Města na Moravě, avšak již 1757 ho pro „nemajetnost“ prodal. Po dobu života bratra Hermanna Hanibala B. spravoval jeho velkostatek Vizovice, který po 1774 dostal do doživotního užívání. Tam 1788 dal provést tzv. raabizaci, čili zrušení roboty a rozdělení dominikálních pozemků a zřídil spolu se svými bratry jako společníky společnost pro obchod s ovčí vlnou. Byl třikrát ženatý. Po B. smrti velkostatek Vizovice připadl nejstaršímu synu z prvního manželství s hraběnkou Marií Aloisií Herbersteinovou Petru Hermannu B., právníku a soudci.

Syn Peter Hermann B. (* 19. 9. 1754 Brno, † 6. 7. 1813 Brno) byl posledním mužským potomkem svého rodu. Dostal vychování ve vídeňském Theresianu. V mládí cestoval po Německu a po Itálii, poznával hlavně památky a nakupoval umělecké předměty. V duchu rodinných tradic 1777 vstoupil do státní služby na Moravě a 1779 pracoval jako přísedící královského tribunálu, 1783 byl již apelačním radou a 1795 dvorním radou Nejvyššího soudního úřadu ve Vídni, od 1805 je zaznamenán jako prezident moravskoslezského zemského soudu. 1809 obdržel za zásluhy komandérský kříž Leopoldova řádu. Svěřené úřady vykonával s horlivostí, byl znám smyslem pro spravedlnost a nestranností v soudních sporech. V zámecké budově ve Vizovicích shromáždil rozsáhlou a cennou sbírku obrazů a rytin. Jeho kolekce byla považována za jeden z nejhodnotnějších souborů starých mistrů na Moravě. Po smrti bratrance Franze Heinricha B. mu připadl letovický fideikomis.

L: Ch. d’Elvert, Die Grafen von Blümegen, in: Notizen-Blatt der historisch- -statistischen Section der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde (Beilage der Mittheilungen), 1877, č. 1, s. 1n.; BL 1, s. 110.

Bohumír Smutný