BLAŽEK František 12.11.1903-17.4.1977

Z Personal
František BLAŽEK
Narození 12.11.1903
Místo narození Červená Řečice u Pelhřimova
Úmrtí 17.4.1977
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 550

BLAŽEK, František, * 12. 11. 1903 Červená Řečice u Pelhřimova, † 17. 4. 1977 Praha, lékař-pediatr, pedagog

Po promoci na Lékařské fakultě UK v Praze (MUDr. 1929) nastoupil jako asistent její dětské kliniky a od 1933 působil jako primář jejího badatelského oddělení v Praze-Krči. Habilitoval se 9. 11. 1945 z dětského lékařství. Po 1945 působil jako konsiliář novorozeneckého oddělení nemocnice na Bulovce, asistent II. dětské kliniky LF UK a primář dětské léčebny v Krči. 1948–49 byl zastupujícím přednostou dětské kliniky LF UK v Plzni; od 1949 primářem II. dětského oddělení v nemocnici v Praze na Karlově. 1952–72 pracoval jako přednosta IV. dětské kliniky Fakulty všeobecného lékařství UK (FVL); 11. 9. 1952 byl jmenován řádným profesorem, 1952/53–1953/54 děkanem FVL. K jeho hlavním vědeckým zájmům patřil bazální metabolismus dětí, problematika dětského růstu a vývoje, dětská pneumologie a infekční onemocnění. Byl mezinárodně uznávaným odborníkem na somatotypologii dítěte.

D: Basální metabolismus dítěte ve věku předškolním a školním, 1948.

L: Československá pediatrie 28, 1973, s. 678n.; ČBS, s. 52; BSPLF 1, s. 155; Tomeš 1, s. 106.

Petr Svobodný