Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BLAHOUT_Maxmilián_12.10.1912)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BLAHOUT Maxmilián 12.10.1912

Z Personal
Maxmilián BLAHOUT
Narození 12.10.1912
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Maxmilián BLAHOUT