BOGATYREV Petr Grigorjevič 29.1.1893-18.8.1971

Z Personal
Petr Grigorjevič BOGATYREV
Narození 29.1.1893
Místo narození Saratov (Rusko)
Úmrtí 18.8.1971
Místo úmrtí Moskva
Povolání 54- Etnograf
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 583

BOGATYREV, Petr Grigorjevič (též BOGATYRJEV, Pjotr Grigorjevič), * 29. 1. 1893 Saratov (Rusko), † 18. 8. 1971 Moskva, etnograf, folklorista, teoretik umění, teatrolog, překladatel, pedagog

Vystudoval obor slavistika a etnografie na univerzitě v Moskvě 1918. V období 1921–39 působil v Praze jako překladatel sovětské diplomatické mise a spolupracovník moskevského literárního muzea. 1936–39 přednášel na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde se 1934 habilitoval, 1940 odešel jako univerzitní profesor na filologickou fakultu moskevské univerzity. Do Prahy přijel na pozvání R. Jakobsona a spolu s ním byl jedním ze zakladatelů Pražského lingvistického kroužku (1926). Teoretickým východiskem B. vědecké práce byl strukturalismus. Zabýval se problematikou srovnávacího studia slovanského epického básnictví, českým a ruským loutkovým divadlem, magickými obřady, pověrami a úkony, slovanskou lidovou epikou. Těžištěm jeho práce byl nejen rozsáhlý terénní výzkum (především různé oblasti Ruska, Slovensko, Podkarpatská Rus), ale i teoretické a metodologické aspekty etnografie a folkloristiky. Aktivně se účastnil českého a slovenského kulturního života, spolupracoval mj. s E. F. Burianem na inscenacích Lidových suit, do ruštiny přeložil Haškova Dobrého vojáka Švejka, sestavil Česko-ruský slovník. 1968 získal čestný doktorát UK v Praze i Univerzity Komenského v Bratislavě.

D: výběr: Actes magiques, rites et croyances en Russie subcarpathique, Paris 1929; Funkcie kroja na Moravskom Slovensku, Turčianský Sv. Martin, 1937; Lidové divadlo české a slovenské, 1940; Češsko-russkyj slovar’, Moskva 1947; K. J. Erben, Ballady, stichi, skazki, Moskva 1948; Jaroslav Gašek. Bibliografičeskij ukazatel’, Moskva 1959; Slovackije epičeskije rasskazy i liroepičeskije pesni, Moskva 1963; Jaroslav Gašek. Sobranije sočinenij 1–5, Moskva 1966; Voprosy teorii narodnogo iskusstva, Moskva 1971; Souvislosti tvorby. Cesty ke struktuře lidové kultury a divadla, 1971 (zde úplná bibliografie); J. Kolár, Petr Bogatyrev po třiceti letech, in: Divadelní revue, 2002, č. 4.

L: B. Beneš, P. Bogatyrjov a strukturalismus, in: ČL 55, 1968, s. 198n.; M. Česal, Vůdčí osobnosti amatérské etapy VIII–IX, in: Loutkář, 1994, s. 198n.; V. J. Gusev, Russkyj folklorist v dovojennoj Čechoslovakii, in: Slavia 64, 1995, s. 49n.; Kdo byl kdo. Proslulí návštěvníci, 2001, s. 77.

P: Archiv AV ČR Praha, osobní fondy, 306, pozůstalost Jiřího Horáka; LA NM, dopisy B. Arne Laurinovi (1931–35) a Jiřímu Polívkovi (1917–31).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Hedvika Novotná