Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BOHÁČ_Jan_Nepomuk_22.8.1888-1968)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BOHÁČ Jan Nepomuk 22.8.1888-1968

Z Personal
Jan Nepomuk BOHÁČ
Narození 22.8.1888
Úmrtí 1968
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění


Jan Nepomuk BOHÁČ