BOLL Antonín 30.7.1721-22.7.1792

Z Personal
Antonín BOLL
Narození 30.7.1721
Místo narození Praha
Úmrtí 22.7.1792
Místo úmrtí Kučerov u Vyškova
Povolání

2- Fyzik 63- Spisovatel 49- Náboženský nebo církevní činitel

61- Pedagog

BOLL, Antonín, * 30. 7. 1721 Praha, † 22. 7. 1792 Kučerov u Vyškova, římskokatolický kněz, filozof, pedagog

Původem ze Starého Města pražského, studoval ve zdejší jezuitské koleji. 1736 vstoupil do jezuitského řádu, 1737–38 prošel noviciátem v Brně, 1739–42 studoval filozofii v Olomouci, 1746–49 pokračoval tamtéž ve studiu teologie. 1748 obdržel kněžské svěcení, po studiích působil na kolejích v Brně, ve Znojmu, ve Vratislavi, v Olomouci, na Starém Městě pražském a v Hradci Králové v různých učitelských úřadech a duchovních funkcích v rámci Tovaryšstva. 1756 až 1764 působil jako profesor filozofie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, 1765–66 zde byl děkanem filozofické fakulty. Poté 1767–73 učil na biskupském semináři v Hradci Králové. Byl autorem filozofických prací a učebnic kompilativního charakteru. Po zrušení jezuitského řádu (1773) pracoval v duchovní správě jako farář v Kučerově na Moravě, kde také zemřel.

D: Pro immaculata Dei genitricis Mariae conceptione oratio, Pragae, b. d.; Institutiones philosophicae accomodatae usibus academicis I–III, Pragae 1756, 1767, 1768; Pro beatissimae Virgineae Mariae sine omni labe conceptione oratio, Pragae 1756; Meditationes philosophicae de inquirenda veritate, Pragae 1758; Commentatio ethica de prudentia politica, Pragae 1759; Institu tiones philosophicae activae in tres partes divisae…, Pragae 1759; Institutiones philosophicae accomodatae usibus academicis, Pragae 1760; Dissertatio psychologica de libertatis humanae na turae et proprietatibus, Pragae 1761; Dissertatio psychologica de natura animae humanae, Pragae 1761; Dissertationes philosophicae…, Pragae 1761; Dissertatio philosophica de argumentis de monstrantibus existentiam Dei, Pragae 1762; Dissertatio theore tica de vi corporum cum praecedentibus propositionibus ex logica, metaphysica et mathesi, Pragae 1761; Laudatio funebris Francisci I. Rom. Imperatoris…, Pragae 1764; Dissertatio philo sophica de corporum vi motrice et inertiae …, Pragae 1764; Pro S. Joanne Nepomuceno … laudatio … habita Pragae Urbis Novae… (in Skalka), Pragae 1765; Dissertationes polemicae in usum alumnorum seminarii episcopalis Reginae-Hradecensis, Pragae 1767.

L: F. M. Pelcl, Böhmische, Mährische und Schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten, 1786, s. 245; H. Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae theologos exhibens aetate, natione, disciplinis distinctos, Oenipotente 3, 2. vyd., 1911, s. 37; K. A. F. Fischer, Jesuiten in Breslau, in: Archiv für Schlesische Kirchengeschichte 38, 1980, s. 121n., s. 125n.; A. Fechtnerová – Z. Hojda, Vztahy pražské univerzity k Vratislavi v 17. až 18. století, in: AUC – Historia universitatis Carolinae pragensis 23, 1983, č. 1, s. 65n., 67; J. Petráň, Nástin dějin filozofické fakulty UK do roku 1945, 1983, s. 76; Čornejová – Fechtnerová, s. 33n.

Jiří Mikulec