Verze z 1. 3. 2015, 15:47, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BONDY(ová)_Ottilie_0.0.1857-0.0.1939)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BONDY(ová) Ottilie 0.0.1857-0.0.1939

Z Personal
Ottilie BONDY(ová)
Narození 0.0.1857
Místo narození Kutná Hora
Úmrtí 0.0.1939
Povolání 59- Společnost - ostatní


Ottilie BONDY(ová)

Literatura

Wien 1999, s. 338 ad.