BOUŠKA Jan 25.11.1908-12.7.1977

Z Personal
Jan BOUŠKA
Narození 25.11.1908
Místo narození Soběslav
Úmrtí 12.7.1977
Místo úmrtí Praha
Povolání 12- Geograf

BOUŠKA, Jan, * 25. 11. 1908 Soběslav, † 12. 7. 1977 Praha, kartograf, geofyzik

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (1929 až 1935), poté krátce působil na observatoři ve Staré Ďale (nyní Hurbanovo), na pražské Státní hvězdárně a v Geofyzikálním ústavu v Praze (od 1953 Geofyzikální ústav ČSAV), zde vedl oddělení geomagnetismu, 1957–61 byl ředitelem ústavu. Mezitím pracoval i na geofyzikálním ústavu německé univerzity v Praze (1942–45) a počátkem 50. let přednášel geofyziku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Podílel se také na organizaci Mezinárodního geofyzikálního roku 1957–58 (sekretář československé komise). Odborně se zabýval zejména výzkumem elektromagnetického pole Země, mj. jeho mikrostrukturou a mapováním magnetického pole v českých zemích, dále pak tvorbou geofyzikálních map, studiem zemětřesení a popularizací vědy. Zasloužil se též o vybudování geofyzikální stanice v Průhonicích.

D: O dynamických účincích východoalpských zemětřesení na území Velké Prahy, 1940; Zemský magnetismus, 1949; Mapa isogon ČSR pro epochu 1949, 5 (s J. Vykutilem), 1950; Geofyzika v SSSR (s J. Píchou), 1952; Úvod do geofyziky (s J. Procházkou), 1954.

L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 96; Kunc, Kdy zemřeli… 5, 1979, s. 12 (s chybným datem úmrtí 1978); ČBS, s. 62; Tomeš 1, s. 126.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek