BOYE Emanuel de 12.10.1639-24.12.1700

Z Personal
Emanuel de BOYE
Narození 12.10.1639
Místo narození Praha
Úmrtí 24.12.1700
Místo úmrtí Nisa (Polsko)
Povolání 56- Filozof
49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 102-103

de BOYE, Emmanuel, * 12. 10. 1639 Praha, † 24. 12. 1700 Nisa (Polsko), jezuita, filozof, teolog, misionář

Do jezuitského řádu vstoupil 17. 10. 1654. Vystudoval filozofii a teologii (mj. 1663–64 v Římě), prošel řadou kolejí v Čechách i na Moravě (Brno, Jindřichův Hradec, Praha, Telč), později přednášel na pražské univerzitě – etiku (1668), logiku (1669), metafyziku (1671), spekulativní teologii (1675–77) apod. 1672 vykonával úřad děkana filozofické fakulty pražské univerzity. 1674 byl na misiích ve Švédsku. I později často střídal koleje, v nichž působil. Od 1674 do 1677 pobýval v Praze, 1679–80 v Telči (instruktor v terciátu), 1681–84 v Olomouci. Poté se vrátil do Prahy, kde přednášel na Teologické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity; od 21. 8. 1686 do 22. 11. 1687 byl jejím rektorem, ovšem z funkčního období pobýval 6 měsíců v Římě. Poté se vrátil do Olomouce (1690–98 jako rektor koleje), 1699–1700 působil znovu v Praze a naposledy od října 1700 v Nise ve Slezsku, kde ale záhy zemřel.

Vedle teologické problematiky (mj. díla sv. Augustina) se zabýval také historií jezuitského řádu a zejména jeho působením v amerických a tichomořských misiích. B. byl adresátem řady dopisů svých přátel-misionářů (listy publikoval Z. Kalista), napsal také životopisy domorodci umučených jezuitů A. Strobacha (Vita et obitus venerabilis Patris Augustini Strobach…, 1691) a J. V. Richtera (Vita et obitus… P. Henrici Wenceslai Richter S. J…, 1702).

D: soupis in: Čornejová – Fechtnerová, s. 36.

L: RSN 1, s. 844n.; Z. Kalista, Cesty ve znamení kříže, 1941, passim; BL 1, s. 129; Čornejová – Fechtnerová, s. 35n.; A. Fechtnerová, Rectores collegiorum Societatis Iesu in Bohemia, Moravia et Silesia usque ad annum MDCLXXIII iacentum 1, 1993, s. 54, 122.

P: rukopisy B. přednášek uloženy v knihovně pražské kapituly.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek