Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BOZDĚCH_Václav_1913-27.2.1980)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BOZDĚCH Václav 1913-27.2.1980

Z Personal
Václav BOZDĚCH
Narození 1913
Úmrtí 27.2.1980
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Václav BOZDĚCH