BRAMBORA Josef 15.3.1904-25.1.1980: Porovnání verzí

Z Personal
(BRAMBORA_Josef_15.3.1904-25.1.1980)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 15.3.1904
 
| datum narození = 15.3.1904
| místo narození =  
+
| místo narození = Praha
 
| datum úmrtí = 25.1.1980
 
| datum úmrtí = 25.1.1980
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Zdiby u Prahy
 
| povolání = 65- Literární historik, kritik nebo teoretik
 
| povolání = 65- Literární historik, kritik nebo teoretik
 
49- Náboženský nebo církevní činitel
 
49- Náboženský nebo církevní činitel
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Josef BRAMBORA
+
}}
 +
 
 +
'''BRAMBORA, Josef,''' ''* 15. 3. 1904 Praha, † 25. 1. 1980 Zdiby u Prahy, literární historik, komeniolog, bibliograf, publicista''
 +
 
 +
1923 maturoval na gymnáziu v Praze, poté studoval bohemistiku
 +
a germanistiku na Filozofické fakultě UK. 1930 dosáhl
 +
doktorátu obhajobou práce na téma ''Balbínova Obrana''.
 +
1928–33 byl jedním z odborných redaktorů ''Masarykova''
 +
''slovníku naučného'', 1933–45 učil na střední škole v Praze.
 +
Poté pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze
 +
jako redaktor ''Pedagogické revue'', současně vedl tamní oddělení
 +
dokumentace. 1954 získal místo v Kabinetu pedagogických
 +
věd ČSAV (pozdější Pedagogický ústav J. A. Komenského
 +
ČSAV). Jako vědecký pracovník působil v komisi pro
 +
výzkum a vydávání Komenského spisů. Stal se vědeckým
 +
redaktorem ''Archívu pro bádání o životě a díle J. A. Komenského''
 +
(''Acta Comeniana''), podílel se na vydávání ''Vybraných spisů''
 +
''J. A. Komenského''. 1963 obhájil kandidátskou práci na téma
 +
''Od všemoudrosti k všenápravě'' (''1. Od rozhledu po divadle světa''
 +
''k úsilí o jeho nápravu''; ''2. Literární činnost J. A. Komenského''
 +
''v Blatném Potoce, Lešně a Amsterodamu ve znamení rozvoje''
 +
''jeho pansofické koncepce''). 1975 odešel do důchodu.
 +
 
 +
B. patřil k předním československým komeniologům a odborníkům
 +
na české písemnictví předbělohorské i pobělohorské
 +
doby. Soustavně se zabýval zejména studiem života a díla
 +
Bohuslava Balbína. Publikoval řadu bibliografických a biografických prací, byl významným editorem i redaktorem při
 +
vydávání děl Jana Amose Komenského. Zasloužil se o zmapování
 +
literárního, filozofického, teologického, pedagogického
 +
a sociálněreformního odkazu této klíčové osobnosti
 +
českých i evropských dějin 17. století. Ohlas zaznamenala
 +
jeho publikovaná kandidátská práce, velký zájem odborné
 +
veřejnosti vzbudily i monografie ''Knižní dílo Jana Amose Komenského''
 +
(1954), ''Práce o Janu Amosu Komenském v dílech''
 +
''učitelů Univerzity Karlovy v posledních padesáti letech'' (1968)
 +
a ''Komenskýs literarische Tätigkeit in Form von Medaillons dargestellt''
 +
(1971). Z novější české literatury se B. věnoval období
 +
národního obrození, dílu Jana Nerudy, Otokara Březiny
 +
a odkazu svého učitele Otokara Fischera.
 +
 
 +
'''D:''' Od rozhledu po divadle světa k úsilí o jeho nápravu, 1963; Literární
 +
činnost J. A. Komenského v Blatném Potoce, Lešně a Amsterodamu ve znamení
 +
rozvoje jeho pansofické koncepce, 1964; Bibliografie života a díla Jana
 +
Nerudy, 1942; Knižní dílo J. A. Komenského, 1954; Světové oslavy jubileí
 +
J. A. Komenského 1956–1958, 1961.
 +
 
 +
'''L:''' LČL 1, s. 289; KSN 2, s. 76; DČL 1, s. 908.
 +
 
 +
'''P:''' LA PNP Praha.
 +
 
 +
Roman Vondra
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:65- Literární historik, kritik nebo teoretik]]
 
[[Kategorie:65- Literární historik, kritik nebo teoretik]]
 
[[Kategorie:49- Náboženský nebo církevní činitel]]
 
[[Kategorie:49- Náboženský nebo církevní činitel]]
 
 
[[Kategorie:1904]]
 
[[Kategorie:1904]]
 +
[[Kategorie:Praha]]
 
[[Kategorie:1980]]
 
[[Kategorie:1980]]
 +
[[Kategorie:Zdiby]]

Verze z 24. 11. 2016, 16:59

Josef BRAMBORA
Narození 15.3.1904
Místo narození Praha
Úmrtí 25.1.1980
Místo úmrtí Zdiby u Prahy
Povolání

65- Literární historik, kritik nebo teoretik

49- Náboženský nebo církevní činitel

BRAMBORA, Josef, * 15. 3. 1904 Praha, † 25. 1. 1980 Zdiby u Prahy, literární historik, komeniolog, bibliograf, publicista

1923 maturoval na gymnáziu v Praze, poté studoval bohemistiku a germanistiku na Filozofické fakultě UK. 1930 dosáhl doktorátu obhajobou práce na téma Balbínova Obrana. 1928–33 byl jedním z odborných redaktorů Masarykova slovníku naučného, 1933–45 učil na střední škole v Praze. Poté pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze jako redaktor Pedagogické revue, současně vedl tamní oddělení dokumentace. 1954 získal místo v Kabinetu pedagogických věd ČSAV (pozdější Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV). Jako vědecký pracovník působil v komisi pro výzkum a vydávání Komenského spisů. Stal se vědeckým redaktorem Archívu pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana), podílel se na vydávání Vybraných spisů J. A. Komenského. 1963 obhájil kandidátskou práci na téma Od všemoudrosti k všenápravě (1. Od rozhledu po divadle světa k úsilí o jeho nápravu; 2. Literární činnost J. A. Komenského v Blatném Potoce, Lešně a Amsterodamu ve znamení rozvoje jeho pansofické koncepce). 1975 odešel do důchodu.

B. patřil k předním československým komeniologům a odborníkům na české písemnictví předbělohorské i pobělohorské doby. Soustavně se zabýval zejména studiem života a díla Bohuslava Balbína. Publikoval řadu bibliografických a biografických prací, byl významným editorem i redaktorem při vydávání děl Jana Amose Komenského. Zasloužil se o zmapování literárního, filozofického, teologického, pedagogického a sociálněreformního odkazu této klíčové osobnosti českých i evropských dějin 17. století. Ohlas zaznamenala jeho publikovaná kandidátská práce, velký zájem odborné veřejnosti vzbudily i monografie Knižní dílo Jana Amose Komenského (1954), Práce o Janu Amosu Komenském v dílech učitelů Univerzity Karlovy v posledních padesáti letech (1968) a Komenskýs literarische Tätigkeit in Form von Medaillons dargestellt (1971). Z novější české literatury se B. věnoval období národního obrození, dílu Jana Nerudy, Otokara Březiny a odkazu svého učitele Otokara Fischera.

D: Od rozhledu po divadle světa k úsilí o jeho nápravu, 1963; Literární činnost J. A. Komenského v Blatném Potoce, Lešně a Amsterodamu ve znamení rozvoje jeho pansofické koncepce, 1964; Bibliografie života a díla Jana Nerudy, 1942; Knižní dílo J. A. Komenského, 1954; Světové oslavy jubileí J. A. Komenského 1956–1958, 1961.

L: LČL 1, s. 289; KSN 2, s. 76; DČL 1, s. 908.

P: LA PNP Praha.

Roman Vondra