Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BRYL_Jakub_Korla_26.3.1811-17.3.1865)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BRYL Jakub Korla 26.3.1811-17.3.1865

Z Personal
Jakub Korla BRYL
Narození 26.3.1811
Úmrtí 17.3.1865
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jakub Korla BRYL