BUŠEK Linhartův z Braškova †?28.12.1372

Z Personal
Linhartův z Braškova BUŠEK
Narození ?
Úmrtí před 28.12.1372
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 358

BUŠEK Linhartův z Braškova, * ?, † před 28. 12. 1372 ?, první mistr stavby pražského metropolitního kostela

O B. původu není mnoho známo. Pocházel ze šlechtického rodu, v pramenech je doložen jeho bratr, rytíř Mareš. Z Braškova se psal patrně podle rodového majetku. Po své smrti odkázal dvůr v Braškově (u Unhoště) pražské kapitule. B. se věnoval duchovní kariéře. Postupně se stal kanovníkem u Sv. Jiří na Pražském hradě, u Sv. Jiljí v Praze a pravděpodobně také kanovníkem pražského metropolitního kostela (1362–72). Byl kaplanem a familiářem Karla IV. Od 1353 působil i jako arcijáhen kouřimský. Po smrti Arnošta z Pardubic se společně s Jencem, proboštem od sv. Kříže ve Vratislavi, a Sezemou ze Sezimova Ústí, proboštem v Týně nad Vltavou, stal jedním ze tří administrátorů pražské arcidiecéze. Nový pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi krátce nato ustanovil všechny tři svými generálními vikáři. B. se zapsal také do dějin stavby katedrály sv. Víta v Praze jako první mistr stavby kostela (director fabricae). Literatura někdy chybně cituje datum úmrtí B. k roku 1350, odvozené od nápisu pod jeho bustou v triforiu Svatovítské katedrály. B. však prokazatelně žil ještě na počátku 70. let 14. století. Poslední zmínka o něm se vztahuje k datu 28. 12. 1372, kdy byl již mrtev.

L: Z. Hledíková, Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské, 1971, s. 122; A. Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum S. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, 1912, s. 29n.; V. V. Tomek, Dějepis města Prahy 5, 1905, s. 111n., 131, 142n., 160, 279, 281; J. Neuwirth, Die Wochenrechnungen und der Betrieb des Prager Dombaues, 1890, s. 389; D. Líbal – P. Zahradník, Katedrála svatého Víta na Pražském hradě, 1999, s. 15n.; I. Hlobil, Parléřovská huť a stavba katedrály sv. Víta za Karla IV. (1344/1346–1378), in: Katedrála sv. Víta 1. Stavba, 1994, s. 49n.

Eva Doležalová