Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BUŽGA_Jaroslav_26.4.1930)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BUŽGA Jaroslav 26.4.1930

Z Personal
Jaroslav BUŽGA
Narození 26.4.1930
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění


Jaroslav BUŽGA