Historie verzí stránky „BUCHAR Jan 18.2.1932-17.11.2015“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace