Historie verzí stránky „BUCHAR Jan 20.9.1859-10.10.1932“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace