BULLA Karel 5.1.1752-?1803

Z Personal
Karel BULLA
Narození 5.1.1752
Místo narození Malá Strana (Praha)
Úmrtí po 1803
Povolání 64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 314

BULLA, Karel (též Karl), * 5. 1. 1752 Malá Strana (Praha), † po 1803 ?, překladatel, národohospodář, agronom

Starší bratr herce a divadelního ředitele Františka Jindřicha B. (1754–1819), s nímž studoval na malostranském jezuitském gymnáziu. Účastnil se života vlastenecké společnosti a překládal dramata pro české divadlo. Dnes je znám pouze jeho překlad hry G. Stephanie Odběhlec z lásky synovské, jejíž premiéra, uskutečněná 20. 1. 1785 v Nosticově divadle z podnětu jeho bratra, se považuje za počátek novočeského divadla v Praze. Text hry posléze vydali tiskem bratři Thámové, předmluva tisku nastiňuje soudobé názory na poezii a vyzdvihuje význam divadla, zvláště představení v Nosticově divadle, pro rozvoj českého jazyka.

Divadlu se B. věnoval jen v mládí, pak již jen svému celoživotnímu povolání agronoma. Od 1789 usiloval o katedru agronomie na pražské univerzitě. 1803 se ucházel o doporučení k přednáškám na vídeňské univerzitě. Kromě působnosti ve Vlastenecko-hospodářské společnosti při pražském guberniu se významnou kapitolou jeho života stala i práce v národohospodářském výzkumného ústavu Georgicon v Keszthelyi u hraběte Györgye Festeticse od 1798. Posléze se stal inspektorem komorních statků ve Vídni.

L: M. Volf, Významní členové a spolupracovníci Vlastenecko-hospodářské společnosti v království Českém, 1967, s. 29; DČD 2, s. 23, 38, 52, 64; F. Černý, Kapitoly z dějin českého divadla, 2000, s. 22, 25, 73, 80; L. Sochorová, Z repertoáru Vlasteneckého divadla v Praze: Strašlivý hodování nebo Don Jean, mordýř svého pana bratra Don Carlos, in: Česká literatura 53, 2005, č. 2, s. 18n.; LČL 1, s. 330.

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Kateřina Valentová