Verze z 10. 10. 2019, 14:50, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BURGERSTEIN Josef 28.6.1813-12.1.1873

Z Personal
Josef BURGERSTEIN
Narození 28.6.1813
Místo narození Plzeň
Úmrtí 12.1.1873
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 335

BURGERSTEIN, Josef, * 28. 6. 1813 Plzeň, † 12. 1. 1873 Vídeň (Rakousko), spisovatel, humorista, úředník

V pramenech udávané místo narození Vídeň je chybné. Narodil se a téhož dne byl i pokřtěn jako Jozef (sic!) František B. Jeho otec František B. se živil jako hřebíčkář. Matka Apollonia byla dcerou mistra a měšťana Šymona Dostala. B. se podepisoval i jako Burgerštein. 1845 přispíval do České včely, 1846 do Květů. Ve druhé polovině 40. let studoval v Praze, pak odešel do Vídně a tam v 50. letech vstoupil do státní služby. Působil na vídeňském ministerstvu vyučování jako oficiál. Tak jako již v Praze se věnoval aktivně spolkovému a kulturnímu dění vídeňských Čechů, navazoval úzké kontakty se studujícími Čechy ve Vídni (F. Kyselka Slanovodský- Brzobohatý, A. Balcárek aj.). Hlásil se k okruhu humoristů Rubešovy tradice. Z činnosti pořadatele zábav a vlasteneckých besed vyplynula i potřeba psaní a skládání rozličných deklamantů (Deklamovánky a písně, 1846, Deklamovánky, 1860). Ty, jakož i písně, komické výstupy a humorné prózy bývaly náplní řady vlasteneckých setkání (zejména besed), a B. se v nich autorsky osvědčoval. Vydával také satiricko- -humoristický zábavník Švingulant (1854) a jeho kalendáře. Na B. ve Vídni vytištěné dvousvazkové sbírce Zápisky ze života starých študentů (1860 a 1861) se podílel i F. Brzobohatý, který tam tehdy studoval. Vlastenecká orientace vedla B. k tomu, aby se vyslovil k dobově aktuálním otázkám kolem Fejfalíkových pochybností o pravosti Rukopisů a práci Dudíkově. Učinil tak dvěma spisky polemických pamfletů, v nichž ne příliš šťastně, nicméně vehementně obhajoval dobové přesvědčení o jejich autentičnosti (Veselého rozjímání o nejnovější Fejfalikiádě: Über die Königinhofer Handschrift, 1861, Rozjímání k popukání o Velehradské Dudíkiádě. Spravedlivého trychtýře parlamentární výmluvnosti, 1861).

L: J. Jungmann, Historie literatury české, 1849, s. 430; OSN 4, s. 952; RSN 1, s. 995; nekrology: sine, in: Národní listy 15. 1. 1873; Urbánkův Věstník bibliografický 5, 1873, s. 11; sine, in: Světozor 7, 1873, s. 44; F. Bačkovský, Přehled písemnictví českého doby nejnovější, 1899, s. 31n.; LČL 1, s. 334.

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Marcella Husová