Verze z 10. 10. 2019, 15:41, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BURKART Eduard 31.12.1865-8.10.1941

Z Personal
Eduard BURKART
Narození 31.12.1865
Místo narození Brno
Úmrtí 8.10.1941
Místo úmrtí Brno
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 351

BURKART, Eduard, * 31. 12. 1865 Brno, † 8. 10. 1941 Brno, mineralog

Pocházel z rodiny majitele knihtiskárny a nakladatele Ignaze B. (1827–1904). Absolvoval gymnázium v Brně, studoval chemii a mineralogii na vysokých školách v Brně, Vídni, Curychu a Bernu. 1890 získal na univerzitě v Bernu titul PhDr. za práci z chemie dusíku. Od studentských let sbíral nerosty. Po smrti otce převzal tiskárnu v Běhounské ulici v Brně, ale ve volném čase se věnoval rozsáhlé sběratelské činnosti. Tiskárnu později prodal. Spolu s dalším sběratelem MUDr. Brunem Kučerou provedli revizi mnoha starých lokalit a objevili řadu nových nalezišť nerostů na celém území Moravy. Některé moravské lokality popsal v časopise Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn, několik příspěvků napsal i do českých časopisů. Kustod mineralogicko-geologického oddělení Moravského muzea Zdeněk Jaroš mu umožnil v muzeu pracovat na rukopisu kompendia moravské mineralogie Mährens Minerale und ihre Literatur (1. díl 1942). Situace za války a B. úmrtí zabránily vydání dalších dílů. Po válce rukopis přeložil do češtiny, doplnil a redakčně připravil k vydání Tomáš Kruťa. Dílo je koncepcí i rozsahem (1 004 stran) pendantem Topografické mineralogie Čech Josefa Kratochvíla. B. shromáždil sbírku 11 000 kusů moravských nerostů, kterou věnoval Moravskému muzeu. Byl dlouholetým členem výboru německého spolku Naturforschender Verein v Brně, členem českého Přírodovědeckého klubu v Brně a Československé společnosti pro mineralogii a geologii. Patřil k zakladatelům moderní moravské mineralogie.

D: Zur Kenntnis einiger sechsgliedriger stickstoffhaltiger Ringe, 1891; Die Minerale von Rožna in Mähren, in: Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 67, 1935, s. 72n.; Die Minerale von Lettowitz (Letovice) in Mähren, in: tamtéž 68, 1937, s. 113n.; Moravské nerosty a jejich literatura, 1953.

L: Z. Jaroš, E. B. †, in: Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Neue Folge 2, 1942, s. 127n. (bibliografie); NGS, s. 679n.; R. Kettner, E. B. (* 1865, † 1941), in: Čas. Mineral. Geol. 11, 1968, č. 2, s. 224n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Vlašímský