Historie verzí stránky „BUTOROVÁ Veronika 27.7.1928-31.7.2012“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace