Verze z 11. 10. 2019, 14:52, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CASTRUCCI Giovanni ?1550-po 1615

Z Personal
Giovanni CASTRUCCI
Narození 16. stol.
Úmrtí po 1615
Povolání 88- Umělecký řemeslník
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 396

CASTRUCCI, Giovanni, * 16. stol. ?, † poč. 17. stol. ?, brusič a řezač drahých kamenů

Jeho otcem byl Cosimo C., u něhož se vyučil řemeslu. Založili spolu v Praze dílnu. Podle starších výzkumů měl pro rudolfinský dvůr pracovat 1610–15 jako dvorský řezač kamenů s měsíčním platem ve výši 20 zlatých. Nejnovější průzkumy ukázaly, že počátek jeho působení v císařských službách byl podstatně staršího data. C. práce byla vysoce hodnocena; nemalé částky od 1000 do 2270 zlatých mu byly vypláceny v době po 1600. Udržoval také kontakty s dvorem Medicejských ve Florencii. Dokladem je deska s Abrahamem a třemi anděly, jež byla určena pro výzdobu jejich florentinské kaple. Stejně jako otec se specializoval na techniku dosud užívanou ve Florencii, tzv. florentskou mozaiku, rovněž byl známý jako autor prací s náměty krajin. Podle inventáře císařské klenotnice z let 1607–11 zhotovil Krajinu s obeliskem a císařským znakem, dále Krajinu se studnou a holými stromy. Vzhledem k existenci rozsáhlejšího souboru dalších prací, jejichž náměty i kompozice se opakují a jejichž provedení je různé kvality, lze usuzovat na širší dílenský provoz.

Není známo, zda z Prahy odešel či zde zemřel, zavedenou dílnu převzal patrně některý z Miseroniů a vedl ji do 20. let 17. století. Řada děl obou Castrucciů (výplně kabinetů a truhliček) se nachází v lichtenštejnském majetku ve Vaduzu a ve Vídni.

L: E. Neumann, Mosaik aus Prag, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 53, 1957, s. 157n.; B. Bukovinská, Další florentské mozaiky z Prahy, in: Umění 22, 1972, s. 363n.; NEČVU 1, s. 100n.

P: sbírky Uměleckohistorického muzea ve Vídni a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Ivana Ebelová