Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CHANOVSKÝ_Adam_Maxmilián_1630-1709)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CHANOVSKÝ Adam Maxmilián 1630-1709

Z Personal
Adam Maxmilián CHANOVSKÝ
Narození 1630
Úmrtí 1709
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Adam Maxmilián CHANOVSKÝ