Verze z 11. 10. 2019, 19:28, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CIPRA Václav František 8.9.1878-1963

Z Personal
Václav František CIPRA
Narození 8.9.1878
Místo narození Bzová u Tábora
Úmrtí 1963
Místo úmrtí New York (USA)
Povolání 68- Redaktor nebo žurnalista
47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 428

CIPRA, Václav František (Frank), * 8. 9. 1878 Bzová u Tábora, † 1963 New York (USA), finančník, účastník 1. odboje

Absolvoval dvouletou obchodní školu v Táboře a začínal jako obchodní příručí a zřízenec na dráze. 1903 se rozhodl vystěhovat se do USA, usadil se natrvalo v Chicagu. Navštěvoval tam vyšší obchodní školu a studoval obchodní praxi na North western University. Od 1905 byl vedoucím administrace krajanského deníku Spravedlnost, od září 1909 obchodním zástupcem české Národní tiskárny a současně obchodvedoucím velkoobchodu a zasílatelství vína J. Bernarda. Od 1912 působil jako starosta chicagského Sokola. Po vzniku Českého národního sdružení (1914) se stal jeho členem, záhy byl postaven do čela Národní tiskárny a reprezentoval ji i v redakci Spravedlnosti. C. postavení v krajanském odboji bylo od počátku významné, neboť koordinoval tištění a vydávání krajanského tisku, všech periodických publikací, propagačních brožur, letáků, plakátů, kolků apod. chicagské provenience. Po dohodě Sdružení se Slovenskou ligou převzal dohled i nad slovenskými tiskovinami v chicagské krajanské kolonii. 1915–18 byl členem předsednictva Československého národního sdružení. Když M. R. Štefánik zahájil v létě 1917 kampaň za utvoření českých a slovenských dobrovolnických oddílů v USA, přihlásil se mezi prvními k vojenské službě a stal se československým náborovým důstojníkem v americké armádě. V dubnu 1918 ho zvolili tajemníkem Odbočky Národní rady československé v USA, jejíž agendu do příjezdu O. Masarykové sám vedl, ke konci války zodpovídal za vojenské otázky. Organizoval sbírku pro invalidy československého vojska v zahraničí. Od 1919 byl ředitelem National City Bank of New York v Chicagu a předsedou Czechoslovak National Council of America. V krajanském hnutí se ještě angažoval v prvních letech druhé světové války.

L: V. Beneš, Vojáci zapomenuté fronty, 1923, passim; K. Pergler, Amerika a československá nezávislost, 1926, passim; V. Beneš, Československá Amerika v odboji (Od června 1914 do srpna 1915), 1931, passim; J. Galandauer a kol., Slovník prvního československého odboje 1914–18, 1993, s. 18n.

Martin Kučera